This page needs JavaScript activated to work.

Cyamunara y’ibikoresho byo mu Biro

Rating: 
Average: 4.3 (121 votes)

The Institute of Policy Analysis and Research-Rwanda is a registered independent, not-for-profit research and policy analysis Think Tank in Rwanda.

ITANGAZO RYA CYAMUNARA

IPAR-RWANDA  iramenyesha abantu bose babyifuza kandi babifitiye ubushobozi ko hateganyijwe icyamunara cy’ ibikoresho byo mu biro bitandukanye byakoze.

Iyi cyamunara ikazakorwa hifashishijwe amabahasha y’ ibiciro afunze. Amabwiriza yose ajyanye na cyamunara mwayabaza mu biro by’ ushinzwe gucunga ibikoresho by’ikigo ( Logistics Officer).

Iyi cyamunara ikaba iteganyijwe tariki ya 07/05/2021 bitarenze i saa yine n’ igice zuzuye za mugitondo (10:30 a.m). Amabahasha atanga ibiciro akaba agomba kuba ageze mu biro by’ ushinzwe gutanga amasoko tariki ya 07/05/2021 I saa 10:00 zuzuye za mugitondo.

Amakuru yose ajyanye na lisiti y’ ibikoresho bigurishwa ndetse n’ ibiciro fatizo byabyo; muzayasanga mu kigo mu gihe cyo gusura ibi bikoresho guhera tariki ya 26/04/2021 kugera tariki ya 06/05/2021; hagati ya saa tatu za mugitondo kugera I saa kumi z’ umugoroba, mu minsi y’ akazi cyangwa mugahamagara kuri 0785993457.

Icyitonderwa:

IPAR-RWANDA iributsa abaguzi ibi bikurikira:

1. Ufite igiciro kiri hejuru mu bagipiganiye, udatwaye igikoresho yapiganiye yaguze mu gihe kitarenze iminsi itatu (3); ukurikiyeho mu kugira igiciro kiri hejuru niwe wegukana icyapiganiwe nawe akarebwa n’ ibikubiye muri iri tangazo.

2. Uguze ibikoresho ashobora kwishyura mu buryo bukurikira :

  • Kwishyura amafaranga yose mugihe kitarenze amasaha 24 uhereye igihe yamenyesherejwe ko ariwe watsinze, cyangwa ;
  • Kwishyura 60% akimara kumenyeshwa ko ariwe watsinze uwo mutungo, asigaye akayishyura mu gihe kitarenze iminsi itatu (2) y’ akazi, iyo atishyuye igikoresho gihabwa uwamukurikiye mu gutanga igiciro kiri hejuru.

3. Uwatsinze kandi akaba amaze no kwishyura asabwa kuba yatwaye icyo yatsindiye bitarenze iminsi itatu (03) uhereye igihe amenyeshejwe ko yatsinze, atagitwara agacibwa 1.5% y’igiciro buri munsi w’ubukererwe, yarenza 30% y’ibihano by’ubukererwe agatakaza uburenganzira kuri uwo mutungo kandi ntasubizwe amafaranga yishyuye.

4. Amafaranga y’ icyaguzwe yishyurwa kuri konti ya IPAR-RWANDA iri muri BANKI YA KIGALI kuri konti Numero 00040-00320948-08.

Bikorewe i Kigali kuwa 21/04/2021

 

Eugenia KAYITESI

Executive Director