Itangazo ryo kugemura ibigega bya plastic no gusana ibigega byo mu butaka bifata amazi

Rating: 
Average: 3.4 (25 votes)

ITANGAZO RYO GUPIGANIRA ISOKO

Ku nkunga ya TROCAIRE, Rwanda Development Organisation (RDO) iramenyesha abantu bose kandi babifitiye ubushobozi ko ishaka gutanga amasoko abiri akurikira :  

1. Isoko ryo kugemura ibigega bya plastic mirongo itatu na kimwe (31) no kubyubakira  fondasiyo n’indi mirimo ijyana nabyo

2. Isoko ryo gusana ibigega bifata amazi yo ku bisenge by’inzu mirongo itanu na bitandatu (56) mu Karere ka Nyagatare Intara y’Iburasirazuba.

Ushaka gupiganira iri soko agomba kuba ari rwiyemezamirimo ubizobereyemo (Company cyangwa umuntu ku giti cye) agomba kuba  nta mwenda afitiye Ikigo cy’Igihugu Gishinzwe kwinjiza Imisoro n’Amahoro (RRA) n’Ikigo cy’Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB).

Igitabo gikubiyemo amabwiriza agenga ipiganwa ry’iri soko kiraboneka ku cyicaro cya Rwanda Development Organisation (RDO) ku babyifuza bose bamaze gutanga amafaranga ibihumbi bitanu (5,000 FRW) adasubizwa kuri Konti NO: 0010013800739301 ya Rwanda Development Organisation (RDO) iri muri ECOBANK. 

Dosiye z’isoko zizakirwa kugeza kuwa 17/10/2019 i saa Kumi (16h00’)  ku Biro bya Rwanda Development Organisation (RDO) biherereye ku muhanda wa BRALIRWA KK 500 St 22 urenze gato ku Rugaga rw’Abavoka mu Rwanda.

Gufungura amabaruwa bizaba kuwa 18/10/2019 i saa tatu (9h00’) ku biro bya RDO.

Bikorewe i Kigali, kuwa 26/09/2019

RWIBASIRA Eugene

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa

Rwanda Development Organisation